Sharkoonn Technologies GmbH

Kullanım Şartları

 

1.    Genel
1.1
Lütfen, Sharkoon'un bu internet sitesini (“Sharkoon İnternet Sitesi”) gönüllü bir hizmet olarak Kullanıcıya sunduğunu unutmayınız. Sharkoon, kullanıcı adlarının ve parolalarının tanımını, kullanıcı ücretlerini, vb. herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler önceden Kullanıcıya bildirilecektir.

1.2
Genel bir kural olarak, Sharkoon'un internet sitesinde verilen hizmetler ücretsizdir. Ancak, Sharkoon ödeme talep etme veya belirli hizmetler için ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Sharkoon'un Genel Hüküm ve Koşulları bu hizmetler için de geçerli olacaktır.

1.3
Sharkoon internet Sitesinin herhangi bir şekilde kullanılması, “Kullanım Koşulları”nda ürün ve/veya hizmet alımı ile ilgili yazılanlara tabidir. Kullanıcı, Sharkoon Web Sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarının geçerliliğini düzenlenmiş şekliyle kabul eder.

2. Hizmetler
2.1
Sharkoon internet sitesi, ürünle ilgili bilgilerin yanı sıra ek belgeler ve yazılım içerir.

2.2
SHARKOON, Sharkoon internet Sitesinin çalışmasını tamamen veya kısmen askıya alma hakkını saklı tutar. Genel olarak bilgisayar sistemlerinin ve özellikle internetin doğası gereği, Sharkoon, Sharkoon internet Sitesinin kesintisiz kullanılabilirliği için sorumluluk kabul etmemektedir.

3. Kullanım Hakları
3.1
Kullanıcı, Sharkoon internet sitesinde sunulan bilgi, yazılım ve belgelerin kullanımının bu Kullanım Koşullarına tabi olduğunu kabul eder. Bilgi, yazılım veya belgelerdeki güncellemeler önceden kararlaştırılmış lisans koşullarına tabidir. Ayrı olarak kabul edilen lisans koşulları bu Kullanım Koşullarına göre öncelikli olacaktır.

3.2
Sharkoon, Sharkoon internet sitesinde mevcut olan, özel olmayan, devredilemez, sınırlı ve iptal edilebilir bilgi, yazılım ve belgeleri, üzerinde anlaşılan ölçüde veya herhangi bir anlaşmaya varılmadığında, Sharkoon tarafından amacına uygun hale getirilir.

3.3
Kullanıcı, Sharkoon tarafından sağlanan yazılımı, bilgileri ve belgeleri herhangi bir zamanda üçüncü şahıslara veremez, dağıtamaz veya başka türlü kullanamaz. Ticari kullanımı yasaktır. Kullanıcı, yazılımı veya ilgili belgeleri değiştiremez, kopyalayamaz, demonte edemez, tersine mühendislik yapamaz veya kodunu çözemez, bunların herhangi bir bölümünü de çıkaramaz veya silemez. Gerektiğinde, kullanıcı, bu Kullanım Koşulları uyarınca kullanımının devam etmesini güvence altına almak için yazılımın bir yedek kopyasını oluşturabilir.

3.4
Sharkoon internet sitesindeki yazılım, bilgi ve belgeler, telif hakkı yasası, uluslararası telif hakkı anlaşmaları ve fikri mülkiyet haklarındaki diğer yasa ve anlaşmalar ile korunmaktadır. Kullanıcı bu haklara saygı göstermeyi taahhüt eder. Kullanıcı, telif hakkı bildirimlerini, alfanümerik belirleyicileri veya yazılımdan, belgelerinden veya kopyalarından başka işaretler değiştiremez, gizleyemez veya kaldıramaz.

3.5
Alman Telif Hakkı Yasası - Bölüm 69a, diğer tüm hususlardan etkilenmeyeceğini belirtir.

4. Fikri Mülkiyet
4.1
Bölüm 3'te açıkça verilen haklar dışında, kullanıcıya, özellikle Sharkoon’un fikri mülkiyeti dahil olmak üzere, başka hiçbir hak verilmeyecektir.

4.2
Bölüm 3'teki özel hükümlere rağmen, Sharkoon internet sitesindeki bilgiler, marka adları ve diğer içerikler, Sharkoon'un önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, devredilemez, yayınlanamaz, lisanslanamaz, satılamaz, kiralanamaz veya başkalarına aktarılamaz.

5. Kayıt ve Şifre
5.1
Sharkoon, Sharkoon internet sitesindeki sayfaların bir kısmını veya tamamını bir şifre veya erişime açık diğer engellerle koruma hakkını saklı tutar. Ticari işlemlerin güvenliği ve emniyeti gereğince, bu sayfalara yalnızca kayıtlı kullanıcılar erişebilir. Sharkoon, kullanıcı kayıtlarını reddetme hakkını saklı tutar.

5.2
Kayıt gerekliyse, kullanıcı müteakip değişiklikler hakkında gecikmeden (ve mümkün olduğunda çevrimiçi olarak) gerçeğe uygun bilgi sağlamayı ve Sharkoon'u bilgilendirmeyi taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan e-posta adresinin doğruluğundan ve bu e-postaları aldığından emin olmaktan sorumludur.

5.3
Sharkoon, daha önce serbestçe erişilebilen internet siteleri için bir kayıt zorunluluğu getirme hakkını da özellikle saklı tutar. Bu durumda, Sharkoon, kullanıcının şifre korumalı alana herhangi bir zamanda, sebep göstermeden erişme yetkisini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu, özellikle kullanıcı yanlış veya çalınan veriler kullanarak kayıt yaptıysa, kullanıcının verileriyle ilgili olduğundan Kullanım Koşullarını ihlal ederse, Sharkoon internet sitesine erişme veya kullanma konusundaki yürürlükteki yasaları ihlal ederse veya Kullanıcı uzun bir süre Sharkoon internet sitesini kullanmazsa geçerlidir.

5.4
Kullanıcı, kayıt sırasında Sharkoon'dan bir kullanıcı adı ve şifre alacaktır (“Kullanıcı Verileri”). Kullanıcı, Sharkoon tarafından sağlanan şifreyi, yalnızca ilk defa giriş yaptığı anda bilinen bir şifre ile değiştirmekten sorumludur. Kullanıcı, ilk defa giriş yaptıktan sonra, bu verileri görüntüleyebilir ve değiştirebilir veya bu verilerin işlenmesi için verilen izinleri geri alabilir.

5.5
Kullanıcı, kullanıcı verilerini üçüncü şahıslar tarafından erişilemez bir yerde saklamaktan, verileri kullanarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden ve diğer faaliyetlerden sorumludur. Parola korumalı alan, her kullanımdan sonra çıkış yaparak bırakılmalıdır. Kullanıcı, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslar tarafından kötüye kullanıldığını fark etmesi durumunda, Shjarkoon'u gecikmeden yazılı olarak, mümkünse e-posta ile bilgilendirmelidir.

5.6
Bölüm 5.5'te bahsi geçen ve tarafınızdan böyle bir mesaj alındıktan sonra, Sharkoon bu kullanıcı verileri ile şifre korumalı alana erişimi engelleyecektir. Yeniden erişim kazanmak için kullanıcı, Sharkoon'a ayrı bir istek göndermeli veya yeniden kaydolmalıdır.

5.7
Kullanıcı, herhangi bir zamanda, silme işleminin mevcut sözleşmeye dayalı ilişkinin uygun şekilde yapılmasını engellememesi koşuluyla hesabının silinmesini talep edebilir. Bu gibi durumlarda, Sharkoon, artık gerekli olmadığında tüm kullanıcı verilerini siler.

6. Yasal ve Maddi Kusurlar İçin Sorumluluk
6.1
Bilgi, yazılım veya belgeler kullanıcıya ücretsiz olarak verildiğinden, bilgi, yazılım ve belgelerde, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları ve telif hakları ile ilgili, özellikle doğruluğunu ve bütünlüğünü korumak için, kötü niyetli veya ağır ihmal bulunan durumlarda herhangi bir maddi veya hukuki kusur için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6.2
Sharkoon internet sitesinde yer alan bilgiler, özel durumlarda her zaman bulunamayabilen (örneğin, ürün değişikliklerinden dolayı), bireysel ürünlerin teknik yeteneklerinin özelliklerini veya genel açıklamalarını içerebilir. Kullanıcı bu nedenle, satın alma sırasında, her durumda, istenen ürünün özellikleri üzerinde anlaşmalıdır.

7. Diğer Sorumluluk, Virüsler
7.1
Sharkoon'un hukuki ve maddi kusurlara karşı sorumluluğu, 6. bölümün hükümlerinde belirtilmiştir. Kasıtlı bir yanlış kullanım ya da ağır ihmal nedeniyle, insan vücuduna veya sağlığına zarar gelmesi, kalite güvencesi koşullarının veya bir hatanın kötü niyetli olarak gizlenmesi, Alman Ürün Sorumluluk Yasası kapsamında zorunlu olmadığından, Sharkoon adına herhangi bir başka sorumluluk üstlenilmez. Sözleşmenin maddi ihlaline ilişkin her türlü zarar, kasıtlı olarak veya ağır ihmalden kaynaklanmadıkça, sözleşmenin tipik öngörülebilir zararları ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki sorumluluk sınırlandırması Sharkoon tarafından sağlanan diğer hizmetler için de geçerlidir; bknz. "Destek".

7.2
Sharkoon, Sharkoon internet sitesini virüslerden uzak tutmak için her türlü çabayı göstermesine rağmen, Sharkoon, virüssüz olduğunu garanti edemez. Kendi koruması ve Sharkoon internet sitesinde virüsleri önlemek için, kullanıcı bilgi, yazılım veya belgeleri indirmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve bir virüs tarayıcı kullanmalıdır.

7.3
Bölüm 7.1 ve 7.2'deki hükümler, kullanıcının dezavantajının ispat yükümlülüğüne herhangi bir değişiklik oluşturmaz.

8. Kullanıcı Yükümlülükleri
8.1
Kullanıcı, Sharkoon internet sitesine erişerek veya bunları kullanarak, başkalarına ve özellikle küçüklere de dahil olmak üzere zarar vermemeyi ve kişisel haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder; kamu ahlak standartlarını ihlal etmemeyi taahhüt eder; fikri mülkiyetlerini veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder; virüsler ile, Truva Atları yazılımları ile ve bunun gibi zarar verebilecek diğer programlar ile içerik aktarmamayı taahhüt eder; izin verilmediği takdirde, özellikle köprüler veya içerik gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmemeyi ve yasalara aykırı olmamayı taahhüt eder; reklam, istenmeyen e-postalar (spam) veya virüsler, arızalar veya benzeri şeylerle ilgili yanlış uyarılar dağıtmamayı taahhüt eder; kullanıcı, çekilişlere, kartopu sistemlerine, zincir mektuplara, piramit planlarına veya benzeri faaliyetlere katılmaya davet etmemeyi veya böyle bir katılımı kolaylaştırmayı taahhüt eder.

8.2
Sharkoon, kullanıcının Sharkoon internet sitesine herhangi bir zamanda, özellikle de bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda erişmesini engelleyebilir.

9. Köprüler
Sharkoon internet sitesi, içeriği Sharkoon'un kontrolü altında olmayan üçüncü şahısların internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu nedenle Sharkoon bu üçüncü taraf içeriği için sorumluluk kabul edemez. Bu bağlantılı sayfaların içeriğinden, sayfaların ilgili sağlayıcı veya işleticisi sorumludur. Bağlantılı sayfalar, bağlantı anında olası yasal ihlaller açısından kontrol edildi. Bağlantı sırasında hiçbir yasadışı içerik tanımlanmadı. Ancak, bağlantılı sayfaların içeriğinin kalıcı olarak izlenmesi, yasal ihlal belirtileri olmadan makul değildir. Yasal ihlaller ortaya çıkarsa, Sharkoon bu tür bağlantıları derhal kaldıracaktır.

10. İhracat Kontrolü
Bazı bilgilerin, yazılımların ve belgelerin ihracatı kullanım amacı veya nihai varış noktası nedeniyle doğası gereği izne tabi olabilir. Kullanıcı, bilgi, yazılım ve belgelere uygulanan AB ve üye devletlerinin ilgili ihracat şartlarına kesinlikle uyacaktır.

11. Yasal Mekan
Kullanıcı Alman Ticaret Kanunu kapsamında bir satıcı ise, yasal mekan Gießen olacaktır.

12. Uygulanabilir Yasa
12.1
Sharkoon internet sitesi, Sharkoon Technologies GmbH tarafından işletilmektedir. Sharkoon, Almanya dışındaki yerler de dahil olmak üzere, Sharkoon internet sitesinden bilgi, yazılım ve/veya belgelere erişme veya indirme olanağı için sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Sharkoon internet sitesine Almanya dışındaki yerlerden erişmesi durumunda, ilgili ülkenin ilgili yasalarına uymaktan münferiden ve münhasıran sorumludur. Bu erişimin yasa dışı olduğu ülkelerde Sharkoon internet sitesindeki bilgilere, yazılımlara ve belgelere erişmek yasaktır.

12.2
Federal Almanya Cumhuriyeti kanunu uygulanacaktır.

12.3
Bireysel Kullanım Koşulları geçersizse, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.